Select Page

Quality statement & Client Charter

Description

KAMI KOMITED MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN  ICT BERIMPAK TINGGI DAN MELAKSANAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN BAGI MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN SEJAJAR DENGAN VISI DAN MISI UTMDIGITAL

 

  Dasar kualiti UTMDigital menjadi panduan kepada semua staf untuk melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

  » Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneurial

  » Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari degan perkembangan teknologi digital

  » Penambahbaikan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan

  » Pengukuhan produktiviti kerja

  » Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti

  » Ekosistem digital dan perkhidmatan universiti berpacukan data

  FOKUS PELANGGAN

  KUALITI PERKHIDMATAN

   1.1.1  Indeks kepuasan pelanggan ≥ 80%

   1.1.2  Security incidents 98%

   1.1.3  System availability 98%

  1.1.4  Support service 90%

   

  KHIDMAT PELANGGAN 100% SLA dipenuhi:

  1.2.1  Kemudahan ICT ≤ 3 hari bekerja

  1.2.2  Data universiti ≤ 5 hari bekerja

  1.2.3  Khidmat sokongan teknikal ≤ 5% gangguan

   

  PENGURUSAN ADUAN

   1.3.1  Masa penyelesaian

                     ~ Aduan berat ≤ 5 hari bekerja
                     ~ Aduan sederhana ≤ 3 hari bekerja
                     ~ Aduan mudah ≤ 6 jam bekerja

  PENGURUSAN PROJEK ICT YANG EFEKTIF

    » Pematuhan spesifikasi teknikal 100%
    » Penyempurnaan projek mengikut masa 80%
    » Pemantauan projek mengikut deliverable 100%

  PROFESIONAL DIGITAL BERINOVATIF

  » Staf UTMDigital mengikuti program  pembangunan kepakaran digital 80%

  EKOSISTEM DIGITAL ENTREPRENEURIAL

  » Perlaksanaan ≥ 75% inisiatif kelestarian kewangan

  » Sasaran nilai penjanaan tahunan ≥ 70%

   EKOSISTEM DIGITAL DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI BERPACUKAN DATA

  » 100% infrastruktur dan infostruktur mengikut enVision UTM 2025 Strategic Plan

  KUALITI OPERASI & PERKHIDMATAN DIGITAL ICT

    » Kemudahan ICT 100% mengikut piawaian kemudahan ICT

    » Prestasi Perkhidmatan ICT:

           ~ Threshold server, storagedan peralatan  Pusat Data  – 80%  tahap penggunaan
           ~ Parameter rangkaian – < 90% penggunaan Bandwidth
           ~ Backupdan restore – 100%
           ~ Pelaksanaan Disaster Recovery– 100%
           ~ Keselamatan sistem – 100% memenuhi spesifikasi keselamatan UTMDigital