+6 07 55 32136 | +6 03 2615 4440 utmdigital@utm.my
Select Page
Menu

Program Sijil Eksekutif Pendidikan Tinggi

Description

Program Sijil Eksekutif Pendidikan Tinggi

Merupakan slide taklimat yang merangkumi pengenalan organisasi, pengurusan ICT, keselamatan ICT, pengguna dan ICT, pencapaian dan perkhidmatan masa depan.  Slide ini boleh dimuat turun pada link downlowd slide yang disertakan.

Download slide