Select Page

Pengurusan Kelestarian

Pengenalan

Pelestarian kampus adalah program Universiti bagi menggalakkan suasana kampus dan persekitaran kerja yang lestari. Aktiviti “Green Office” merupakan salah satu aktiviti di peringkat PT J bagi menyokong matlamat tersebut.

Green Management UTMDigital dengan Moto “Go Green” memfokuskan kepada inisiatif dan perlaksanaan berikut:

  • Menyediakan laporan pelaksanaan Green Office.
  • Merekabentuk strategi pelaksanaan Green Office.
  • Menyelaraskan strategi pelaksanaan inisiatif penjimatan tenaga serta data penjimatan dengan Energy Manager.