Select Page

Etika Penggunaan Internet

Sinopsis :

Etika penggunaan Internet (Digital Ethic) yang dikongsikan adalah untuk memupuk perpaduan negara dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia melalui penggunaan teknologi secara berhemah. Seiring dengan konsep dan hasrat 1Malaysia dengan menanamkan nilai-nilai murni dan positif ketika menggunakan teknologi, perkongsian ini memberi inspirasi kepada Netizen untuk berfikiran kritis dan memahami kesan etika daripada tingkah laku mereka dalam talian dan dunia digital

Penceramah : En. Mohd Farid bin Sarji

Download     :  Bahan Pembentangan

Video :