Select Page

Modul Jawatan Giliran

Modul Jawatan Giliran

Description

Sistem yang merekodkan dan menguruskan maklumat pentadbir giliran dan memantau tempoh pelantikan staf yang terlibat.

URL

 https://hrfin.utm.my/