Select Page

International Organization for Standardization - (ISO)

 

MS ISO 9001:2015 CICT

 

Pengenalan

Pelaksanaan ISO ini diterajui oleh Pejabat Pengurusan Strategik (SMO) CICT dan telah bermula sejak Disember 2017 lagi.  Skop ISO CICT yang telah dipersetujui ialah Perkhidmatan ICT Bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan penguatkuasaan ISO ini telah bermula sejak 17 September 2018. Sebanyak enam (6) proses utama dan 22 SOP telah dikenalpasti terlibat.

1. DASAR KUALITI

2. STRUKTUR KUALITI CICT

3. MANUAL KUALITI [ Muat-turun dokumen ]

– Seksyen 1 – Pengenalan Manual Kualiti dan Skop SPK ISO 9001 : 2015 CICT
– Seksyen 2 – Profil CICT
– Seksyen 3 – Struktur Organisasi, Tugas, Tanggungjawab dan Bidang Kuasa
– Seksyen 4 – Konteks Organisasi
– Seksyen 5 – Kepimpinan
– Seksyen 6 – Perancangan
– Seksyen 7 – Sokongan
– Seksyen 8 – Operasi dan Penyampaian Perkhidmatan ICT
– Seksyen 9 – Penilaian Prestasi
– Seksyen 10 – Peningkatan

4. PROSES UTAMA MS ISO 9001:2015 CICT

– Perkhidmatan Sokongan Upacara & Teknikal ICT
– Perkhidmatan Kemudahan ICT
– Perkhidmatan Data Universiti
– Pengurusan Aduan ICT
– Pengurusan Projek-Projek ICT
– Operasi, Perkhidmatan ICT & Pemantauan

5. SENARAI SOP [ Muat-turun Dokumen ]

Infrastructure and Operation Management (IOM)
– Pengurusan Aduan ICT
– Permohonan Video Conferencing
– Permohonan Akaun Email Rasmi
– Permohonan Kumpulan Email (Mailgroup)
– Permohonan Perkhidmatan Teknikal ICT
– Pemantauan Operasi ICT
– Penyenggaraan Operasi ICT
– Backup & Restore
– Permohonan Perisian
– Permohonan Kemudahan HPC

Application Development Management (ADM)
– Pengurusan Pembangunan Aplikasi
– Rekabentuk Aplikasi
– Pengujian
– Permohonan Pengeluaran Data

Project Management Office (PMO)
– Pengurusan Pembangunan Infrastruktur
– Pengurusan Perolehan Perisian ICT

Business Development Office (BDO)
– Pengurusan Projek Penjanaan
– Penyediaan Sebutharga
– Lantikan Ahli Projek
– Pemantauan Projek
– Tuntutan Pembayaran
– Pembayaran Insentif

6. SENARAI BORANG ISO [ Muat-turun Borang ]

– 001 Borang Rekod Pindaan
– 002 Senarai Induk Rekod
– 003 Senarai Induk Dokumen SPK 9001-2015 CICT
– 004 Jadual Audit Dalaman
– 005 Borang Semak Pasti Audit Dalaman
– 006 Borang Ketidakakuran
– 007 Laporan Audit Dalaman
– 008 Borang Tindakan Pembetulan