Select Page

Softwares

 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mengalakkan semua pelajar menggunakan perisian berlesen.

Oleh sebab itu Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital) telah dipertanggungjawabkan mengendalikan pusat Perisian di UTM. Sebagai pusat  perkhidmatan perisian berlesen kepada pengguna di UTM, maka UTMDigital menyediakan beberapa peraturan yang perlu pengguna patuhi.

UTMDigital UTM juga telah dipertanggungjawabkan mengendalikan web microsoft untuk kegunaan semua pengguna di UTM.  Perisian microsoft ini diberikan secara PERCUMA oleh MOE (Ministry of Education) kepada kakitangan dan pelajar.  Perisian ini boleh diperolehi di web Microsoft DreamSpark dimana semua maklumat mendapatkan perisian boleh diperolehi di email kakitangan(gmail.com) atau email pelajar (mail.live.utm.my).


Universiti Teknologi Malaysia ( UTM ) encourages all students to use licensed software .

Therefore, the Dgital Services Department (UTMDigital) has been tasked with operating the software in UTM . As a service center licensed software to users in UTM , the UTMDigital provides several rules that must be obeyed users .

UTMDigital UTM has also been tasked with controlling the microsoft website for use by all users at UTM . Microsoft ‘s software for FREE by MOE (Ministry of Education ) to staff and students . The software is available in the Microsoft DreamSpark website where all the information to get the software can be obtained at staff email ( gmail.com) or email students ( mail.live.utm.my ) .