Hubungi Kami

 

Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT Universiti

Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital)
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
 
E-mel: utmdigital-dds@utm.my
 
No. Telefon (Digital Care) : (6) 07 533 2136