MS ISO 9001:2015 UTMDIGITAL

Pengenalan

Pelaksanaan ISO ini diterajui oleh Bahagian Strategi Digital (DDS) UTMDigital dan telah bermula sejak Disember 2017 lagi.  Skop ISO UTMDigital yang telah dipersetujui ialah Perkhidmatan ICT Bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan penguatkuasaan ISO ini telah bermula sejak 17 September 2018. Sebanyak enam (6) proses utama dan 21 SOP telah dikenalpasti terlibat.

Dasar Kualiti Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDIGITAL)

Kami komited menyediakan Perkhidmatan ICT berimpak tinggi dan melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan sejajar dengan visi dan misi UTMDigital.

Back To Top

Dasar kualiti UTMDigital menjadi panduan kepada semua staf untuk melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

 • Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneurial
 • Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari degan perkembangan teknologi digital
 • Penambahbaikan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan
 • Pengukuhan produktiviti kerja
 • Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti
 • Ekosistem digital dan perkhidmatan universiti berpacukan data

Manual Kualiti

[ Muat-turun Borang ]

 • Seksyen 1 – Pengenalan Manual Kualiti dan Skop SPK ISO 9001 : 2015 UTMDigital
 • Seksyen 2 – Profil UTMDigital
 • Seksyen 3 – Struktur Organisasi, Tugas, Tanggungjawab dan Bidang Kuasa
 • Seksyen 4 – Konteks Organisasi
 • Seksyen 5 – Kepimpinan
 • Seksyen 6 – Perancangan
 • Seksyen 7 – Sokongan
 • Seksyen 8 – Operasi dan Penyampaian Perkhidmatan ICT
 • Seksyen 9 – Penilaian Prestasi
 • Seksyen 10 – Peningkatan

Back To Top

Bahagian Infrastruktur Digital (DDA)

 • Pengurusan Aduan ICT
 • Permohonan Video Conferencing
 • Permohonan Akaun Email Rasmi
 • Permohonan Kumpulan Email (Mailgroup)
 • Permohonan Perkhidmatan Teknikal ICT
 • Pemantauan Operasi ICT
 • Penyenggaraan Operasi ICT
 • Backup & Restore
 • Permohonan Perisian

Bahagian Inovasi Digital (DDI)

 • Pengurusan Pembangunan Aplikasi
 • Rekabentuk Aplikasi
 • Pengujian

Project Management Office (PMO)

 • Pengurusan Pembangunan Infrastruktur
 • Pengurusan Perolehan Perisian ICT

Business Development Office (BDO)

 • Pengurusan Projek Penjanaan
 • Penyediaan Sebutharga
 • Lantikan Ahli Projek
 • Pemantauan Projek
 • Tuntutan Pembayaran
 • Pembayaran Insentif

Senarai Borang ISO

[ Muat-turun Borang ]

 • 001 Borang Rekod Pindaan
 • 002 Senarai Induk Rekod
 • 003 Senarai Induk Dokumen SPK 9001-2015 UTMDigital
 • 004 Jadual Audit Dalaman
 • 005 Borang Semak Pasti Audit Dalaman
 • 006 Borang Ketidakakuran
 • 007 Laporan Audit Dalaman
 • 008 Borang Tindakan Pembetulan

Back To Top

Digital Care...

UTMDigital JB

Block D07
Department of Digital Services
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia

Hours

Sun – Wed: 8.30am – 4.30pm
Thursday: 8.30am – 3.00pm
Friday – Saturday: Closed

Call Us (Digital Care)

(6) 07 553 2136

Email Us (Digital Care)

digitalcare@utm.my

UTMDigital KL

Department of Digital Services
Universiti Teknologi Malaysia
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur
Malaysia

Hours

Mon – Fri: 8.30am – 4.30pm
Sat – Sun: Closed
 

Call Us (Digital Care KL)

(6) 03 2615 4440