MS ISO 9001:2015 UTMDIGITAL

Pengenalan

Pelaksanaan ISO ini diterajui oleh Bahagian Strategi Digital (DDS) UTMDigital dan telah bermula sejak Disember 2017 lagi.  Skop ISO UTMDigital yang telah dipersetujui ialah Penyediaan Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Perkhidmatan ICT) dan penguatkuasaan ISO ini telah bermula sejak 17 September 2018. Sebanyak enam (6) proses utama dan 20 SOP telah dikenalpasti terlibat.

Dasar Kualiti Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDIGITAL)

LAMPIRAN MK 05-01 DASAR DAN OBJEKTIF Q (2020) (2)

Kami komited menyediakan Perkhidmatan ICT berimpak tinggi dan melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan sejajar dengan visi dan misi UTMDigital.

Back To Top

Dasar kualiti UTMDigital menjadi panduan kepada semua staf untuk melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

 • Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneurial
 • Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari degan perkembangan teknologi digital
 • Penambahbaikan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan
 • Pengukuhan produktiviti kerja
 • Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti
 • Ekosistem digital dan perkhidmatan universiti berpacukan data

Manual Kualiti

[ Muat-turun Manual Kualiti ]

 • Seksyen 1 – Pengenalan Manual Kualiti dan Skop SPK ISO 9001 : 2015 UTMDigital
 • Seksyen 2 – Profil UTMDigital
 • Seksyen 3 – Struktur Organisasi, Tugas, Tanggungjawab dan Bidang Kuasa
 • Seksyen 4 – Konteks Organisasi
 • Seksyen 5 – Kepimpinan
 • Seksyen 6 – Perancangan
 • Seksyen 7 – Sokongan
 • Seksyen 8 – Operasi dan Penyampaian Perkhidmatan ICT
 • Seksyen 9 – Penilaian Prestasi
 • Seksyen 10 – Peningkatan

Back To Top

Bahagian Infrastruktur Digital (DDA)

 • DDA01 – Pengurusan Aduan ICT
 • DDA02 – Permohonan Video Conferencing
 • DDA03 – Permohonan Akaun Email Rasmi
 • DDA04 – Permohonan Kumpulan Email (Mailgroup)
 • DDA05 – Permohonan Perkhidmatan Teknikal ICT
 • DDA06 – Pemantauan Operasi ICT
 • DDA07 – Penyenggaraan Operasi ICT
 • DDA08 – Backup & Restore
 • DDA11 – Permohonan Pengeluaran Data

Senarai SOP

[ Muat-turun SOP ]

Bahagian Inovasi Digital (DDI)

 • DDI01 – Pengurusan Pembangunan Aplikasi
 • DDI02 – Rekabentuk Aplikasi
 • DDI03 – Pengujian Sistem/Modul

Bahagian Strategik Digital (DDS)

 • DDS01 – Pengurusan Pembangunan Infrastruktur
 • DDS03 – Pengurusan Perolehan Perisian ICT
 • DDS04 – Pengurusan Projek Penjanaan
 • DDS05 – Tuntutan Pembayaran
 • DDS06 – Pembayaran Insentif
 • DDS07 – Penyediaan Sebutharga
 • DDS08 – Lantikan Ahli Projek
 • DDS09 – Pemantauan Projek

Senarai Borang ISO

[ Muat-turun Borang ISO ]

 • 001 Borang Rekod Pindaan
 • 002 Senarai Induk Rekod
 • 003 Senarai Induk Dokumen SPK 9001-2015 UTMDigital
 • 004 Jadual Audit Dalaman
 • 005 Borang Semak Pasti Audit Dalaman
 • 006 Borang Ketidakakuran
 • 007 Laporan Audit Dalaman
 • 008 Borang Tindakan Pembetulan
 • 009 Borang Laporan OFI Audit Dalaman

Back To Top

Digital Care

  UTMDigital JB

  Block D07
  Department of Digital Services
  Universiti Teknologi Malaysia
  81310 UTM Johor Bahru
  Johor Darul Takzim, Malaysia

  Hours

  Sun – Wed: 8.30am – 4.30pm
  Thursday: 8.30am – 3.00pm
  Friday – Saturday: Closed

  Call (Digital Care)

  (6) 07 553 2136

  Email (Digital Care)

  digitalcare@utm.my

  UTMDigital KL

  Department of Digital Services
  Universiti Teknologi Malaysia
  Jalan Sultan Yahya Petra
  54100 Kuala Lumpur
  Malaysia

  Hours

  Mon – Fri: 8.30am – 4.30pm
  Sat – Sun: Closed
   

  Call (Digital Care KL)

  (6) 03 2615 4440