Terima kasih kepada Urusetia ISO, Ketua audit Dalam dan juga semua warga UTMDigital atas kerjasama yang diberikan untuk pelaksanaan Audit Pensijilan Semula ISO 9001:2015 Norma Baharu yang dijalankan secara online Bersama pihak SIRIM pada 21 – 23 Februari 2022.

Tahniah atas penglibatan semua!!