CICT telah mengadakan Bengkel Pelan Perancangan Strategik 2018 pada 2 – 4 Januari 2018 bertempat di Hotel Kobemas, Melaka.  Ia adalah kesenimbungan daripada pra bengkel yang telah diadakan di CICT Johor Bahru pada 31 Disember 2017.

Seramai 43 orang telah menghadiri bengkel ini. CICT telah menjemput Prof. Dr. Rose Alinda bt. Alias sebagai pemudahcara bengkel tersebut.