Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT), UTM Johor Bahru telah menganjurkan Latihan Pengurusan Agile pada 14 Julai 2019 bertempat di Ibusawat TM Skudai, 81300 Skudai Johor.  Program bermula daripada jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang. 
 
Seramai lapan orang staf daripada CICT dan 10 orang staf daripada (TTC) telah menghadirinya.  Pengarah CICT, Prof Madya Dr. Shahizan bin Othman turut hadir ke majilis tersebut dan diiringi oleh Prof Madya Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad, untuk memberi kata-kata aluan dan semangat untuk para peserta.