Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah mengadakan program Perkongsian Ilmu bertajuk Pendigitalan Perkhidmatan Dari Legasi Ke Era IR 4.0 pada 24 Januari 2019 jam 11.00 pagi bertempat di Dewan Senat, UTM Johor Bahru.

 

Ceramah telah disampaikan oleh Tuan Haji Samsudin bin Nyat mengenai pengalaman beliau dalam bidang ICT dan perkembangan ICT di UTM dari tahun 1985 hingga 2025.

 

Program tersebut telah dihadiri oleh warga UTM dan Kehadiran staf dalam program ini diambil kira sebagai mata CPD dan direkodkan dalam sistem UTMSMile.