Pihak UTMDigital mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Dr Mohd Shahizan bin Othman di atas sumbangan dan jasa-jasa yang telah diberikan semasa kepimpinan beliau di UTMDigital. Profesor Madya Dr Mohd Shahizan bin Othman yang telah dilantik pada 21 Januari 2018 dan menamatkan tugas sebagai Pengarah UTMDigital UTM pada 21 Januari 2021.

Semoga Profesor Madya Dr Mohd Shahizan bin Othman akan terus cemerlang di dalam profesyennya.

Pihak UTMDigital juga mengucapkan Tahniah kepada Encik Nik Kamal Izuddin bin Nik Ibrahim di atas pelantikan beliau menjalankan tugas sebagai Pengarah Jabatan Perkhidatan UTMDigital berkuatkuasa 1 Februari 2021.

Semoga UTMDigital akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang, dengan sokongan semua staf UTMDigital khasnya dan UTM.