Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah mengadakan Sesi ‘WORK TIME LEARNING’ Bersama Dr. Mohd. Adib Bin Sarijari, Fellow Akademik IT CICT kepada Bahagian Pengurusan Pembangunan Aplikasi (ADM), CICT. Sesi ini telah diadakan pada 24 Februari 2019 bertempat di Gelerium, Aras 2, CICT.

 

Sesi yang bermula jam 10.00 pagi dan diketuai oleh Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad, Timbalan Pengarah, Bahagian Pengurusan Pembangunan Aplikasi (ADM) untuk Pegawai IT ini bertujuan memberi pendedahan kepada semua staf Bahagian Pengurusan Pembangunan Aplikasi (ADM) tentang projek pembangunan sistem pengurusan sisa pepejal.

 

Sistem ini dibangunkan oleh pasukan yang diketui oleh Felo Akademik CICT, Dr. Mohd. Adib Bin Sarijari yang mengambil masa kurang dari tiga minggu. Sistem yang berkonsepkan IOT ini bakal digunakan oleh Pejabat Harta Bina dan kontraktor pengutipan sisa pepejal di lebih 100 pusat pengumpulan sampah di UTM Johor Bahru. Pendedahan kepada sistem yang baharu ini diharapkan dapat memperkasa pengetahuan staf ADM.