Seramai 32 orang staf CICT bersama 13 orang dari PTJ UTM Johor Bahru telah menghadiri Bengkel Agile Implementation di Medini Iskandar Malaysia Sdn. Bhd. Johor Bahru.  Bengkel ini telah diadakan pada 14 – 16 Julai 2019 bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5.00 petang.

Bengkel ini bertujuan mempercepatkan pembangunan system Aplikasi Pengurusan Maklumat Akademik (MyAIMS) dan mengurus projek-projek menggunakan alat (tools) yang bersesuaian.  Encik Mohd Affendi bin Mohamad dan Encik Muhammad Lukman bin Nasarudin dari telah dilantik oleh TM One sebagai Fasilitator bagi bengkel tersebut.

Semoga bengkel ini akan memberi sumbangan dan impak kepada pembangunan sistem Aplikasi Pengurusan Maklumat Akadmik UTM (MyAIMS) untuk mencapai hasrat Universiti dalam memberikan perkhidmatan berprestasi tinggi.