QUALITY STATEMENT AND CLIENT CHARTER

Dasar Kualiti

Kami komited menyediakan perkhidmatan ICT berimpak tinggi dan melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan sejajar dengan visi dan misi UTMDigital.

Dasar Kualiti UTMDigital menjadi panduan kepada semua staf untuk melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneural

Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari dengan perkembangan teknologi digital

Penambahbaikkan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan

Pengukuhan produktiviti kerja

Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan, keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti

Digital Care...

UTMDigital JB

Block D07
Department of Digital Services
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia

Hours

Sun – Wed: 8.30am – 4.30pm
Thursday: 8.30am – 3.00pm
Friday – Saturday: Closed

Call Us (Digital Care)

(6) 07 553 2136

Email Us (Digital Care)

digitalcare@utm.my

UTMDigital KL

Department of Digital Services
Universiti Teknologi Malaysia
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur
Malaysia

Hours

Mon – Fri: 8.30am – 4.30pm
Sat – Sun: Closed
 

Call Us (Digital Care KL)

(6) 03 2615 4440