Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah mengadakan Bengkel Pembangunan Sistem MyAims di Bilik Seminar, Perpustakaan Raja Zarith Sofiah (PRZS), Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru pada 4 -5 September 2019.  Bengkel ini adalah anjuran daripada TM One.

Objektif bengkel ini diadakan adalah :
 

i)            Dapat mewujudkan kumpulan tenaga kerja yang mahir, berkualiti, dinamik dan professional sesuai dengan keperluan Univerisiti dan Jabatan.

ii)           Menstrategi pendedahan pendigitalan unit dan jabatan selari dengan pembambangunan aplkasi serta

iii)         Membantu pengurusan untuk mencapai matlamat Universiti untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang unggul dan berwibawa.
 
Seramai 40 peserta yang terdiri dari semua PTJ telah menghadiri bengkel tersebut.
 
Semoga bengkel ini akan memberikan sumbangan dan impak bagi mencapai hasrat Universiti dalam memberikan perkhidmatan berprestasi tinggi.