Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah mengadakan Bengkel Penyelesaian Cabaran Pendigitalan Institusi Subject Matter Expert Kumpulan TM Unifi Bersama UTM pada 28 Ogos 2019 (Rabu).  Program bermula dari jam 11.00 pagi iatu taklimat kepada semua peserta bengkel yang diadakan di Dewan Seminar, CICT.   Peserta yang terdiri dari kumpulan F, kemudian dipecahkan kepada empat kumpulan di tempat yang berbeza iaitu Dewan Seminar, Bilik Mesyuarat Utama, Bilik Mesyuarat Sangfor dan Bilik Mesyuarat Think Tank CICT.

Objektif bengkel ini diadakan adalah :-
 
a.         Menstrategi kaedah pendigitalan unit dan jabatan selari dengan pembangunan aplikasi
b.         Memberi pendedahan kepada peserta bagaimana menggunakan kekuatan bisnes institusi bagi mencapai pendigitalan institusi.
c.         Meluaskan pengetuahuan melalui pengalaman industri dan i sesi perkongsian dan percambahan minda.
d.         Menggunakan alat (too° yang sesuai dalam penyelesaian cabaran pemasaran, media sosial, persona designer dan pembangunan.
 
Program berakhir pada jam 5.30 petang.