BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK SISTEM MAKLUMAT (ISP) FASA PERTAMA

Selaras dengan Pelan Global Universiti, Pusat Teknologi Maklumat don Komunikasi (CICT) telah melaksanakan Bengkel Projek Pembangunan Pelan Strategik ICT UTM (ISP ICT UTM) fasa pertama pada 19 November 2018 bertempaT di Bilik Seminar, Talent Transformation Centre, UTM.  Bengkel bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5,00 petang.

Seramai 30 peserta dan 5 fasilitator telah menjayakan bengkel tersebut. Bengkel Fasa kedua akan diadakan pada pertengahan bulan Disember 2018.