Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah mengadakan Bengkel Transformasi Ke Arah Pemimpin Top Notch pada 1 hingga 3 Disember 2019 bermula jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang.  Bengkel ini diadakan di Bilik RUCKUS, Aras 2, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, UTM Johor Bahru.

Bengkel Transformasi Ke Arah Pemimpin Top Notch ini dihadiri oleh 24 orang warga Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi iaitu terdiri daripada Pegawai Teknologi Maklumat dan Kumpulan Pelaksana.

Tujuan bengkel ini diadakan pertama, supaya dapat mewujudkan kumpulan tenaga kerja yang berfikiran positif, berkualiti, dinamik dan profesional selari dengan keperluan Universiti dan jabatan.  Kedua, memupuk budaya kerja cemerlang dan ketiga, dapat menerapkan nilai-nilai DNA UTM dan prinsip Work-Life Balance secara holistic.  Ini adalah demi meningkatkan kualiti kepimpinan di CICT.  Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan bagi setiap modul iaitu yang mementingkan ‘lesson learned’.

Fasilitator Bengkel Transformasi Ke Arah Pemimpin Top Notch adalah  En. Syamizam bin Shahudin.