CICT CARES DAY 2017

 Pusat Teknologi Maklumat    dan Komuninasi (CICT), UTM Johor Bahru telah menganjurkan CICT CARES DAY 2017 pada 22 – 23 November 2017.  Inisiatif program ini adalah lanjutan dari program bersama pelanggan CICT OPEN DAY yang dianjurkan setiap tahun.

Penganjuran CICT CAREs Day ini turut disertai oleh Pusat Kesihatan Universiti UTM (PKU) bersama pihak Hospital Sultan Ismail (HSI), Johor Bahru dalam menjayakan kempen pemeriksaan kesihatan dan derma darah di peringkat UTM.

Selain itu, pelbagai aktiviti telah diadakan yang turut disertai oleh kalangan warga UTM yang prihatin.  Aktiviti yang telah diadakan adalah seperti berikut :

1.        Installasi percuma perisian Anti Virus.
2.        Kajian maklum balas pelanggan CICT melalui Customer Satisfaction Index 2017 (CSI).
3.        Penyelesaian masalah pelanggan bersama CICT CRM.
4.        CICT Food For Free (Siri 2/2017) bermula jam 11 pagi.
5.        CICT Free Market.
6.        Pemeriksaan Kesihatan dan  Kempen Derma Darah.
7.        Ceramah ICT (Industrial Revolution 4.0  dan Internet of Things).