Tahniah diucapkan kepada Encik Nik Kamal Izuddin bin Nik Ibrahim atas kenaikan pangkat ke jawatan Gred FA54 di UTMDigital, UTM Johor Bahru berkuat kuasa pada 25 Julai 2021.

Tahniah diucapkan kepada Encik Aziz bin Yaacob atas kenaikan pangkat ke jawatan Gred FA52 di UTMDigital, UTM Johor Bahru berkuat kuasa pada 9 Ogos 2021.

Tahniah diucapkan kepada Encik Mohd Seth bin Yaacob atas kenaikan pangkat ke jawatan Gred FA44 di UTMDigital, UTM Johor Bahru berkuat kuasa pada 9 Ogos 2021.

Tahniah diucapkan kepada Encik Mohamed bin Mohd Hasni atas kenaikan pangkat ke jawatan Gred FA44 di UTMDigital, UTM Johor Bahru berkuat kuasa pada 6 Julai 2021.

Semoga dapat memberikan khidmat bakti yang terbaik bagi meningkatkan lagi kecemerlangan UTMDigital di peringkat Universiti.

Sekian, Terima kasih.