Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi UTM telah mengadakan Konvensyen Anugerah Teknologi Maklumat (ATM) di Dewan Seminar, Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi UTM pada 27 Mac 2017. Sebanyak lapan belas (18) Fakulti dan Pusat Kecemerlangan telah menyertai konvensyen ini.

Fakulti-fakulti dan abatan yang terlibat terdiri daripada Akademik Bahasa, Fakulti Alam Bina, Fakulti Biosains Dan Kej Perubatan, Fakulti Kej Kimia Dan Kej Tenaga, Fakulti Komputeran, Fakulti Pendidikan, Fakulti Kej Kelektrik, Fakulti Geoinformasi Dan Hartanah, Fakulti Sains, Fakulti Kejuruteraan Awam, Pejabat Hartabina UTMJB, Pejabat Hartabina UTMKL, Perpustakaan Sultanah Zanariah, Research Management Centre (RMC), UTM Razak School, UTMCC, Pusat Kerjaya, UTMKL AIS dan UTMLead. Keputusan ATM akan diwarwarkan semasa majlis Citra Karisma UTM 2017.

Konvensyen Anugerah Teknologi Maklumat 2017