MAJLIS PERHIMPUNAN BERSAMA PENGARAH DAN JEWARAYA PUAN ROHANA

Perjumpaan Pengarah bersama semua staf CICT UTMJB dan program Jerayawara Puan Rohana Ismail telah diadakan pada 2 Mei 2018 jam 8:30 pagi hingga 10:00 pagi.  Program tersebut telah diadakan di Dewan Seminar CICT, Aras 4, UTMJB.