Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) UTM Johor Bahru telah menerima sebuah kereta Inova 2.0 untuk kegunaan pejabat CICT, UTM Johor Bahru yang telah berlangung pada bulan Jun 2019 jam 11.00 pagi.  Penyerahan ini telah disampaikan oleh Encik Mohd Sharimal bin Osman wakil Pejabat Harta Bina, Johor Bahru (PHB, JB) dan telah diterima oleh Pengarah CICT, Prof. Madya Dr. Mohd Shahizan bin Othman dan diiringi oleh Puan Sabrena bte Omar, Puan Salina bte Sihap, Encik Kamal Othman dan Encik Safudin Nordin.