Satu Pengauditan berkaitan Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2016 telah diadakan di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) pada 20 Februari 2017, jam 9.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 2 CICT, UTM Johor Bahru.

Seramai 7 orang panel audit terlibat di dalam sesi pengauditan ini iaitu terdiri daripada Prof Madya Dr Suhairul bin Hashim, Dr Mohd Fadli bin Rahmat, Dr Aslan bin Amat Senin, En Mohd Faizal bin Wakiman, En. Mohd Ayob bin Hj Suradi, Cik Nor’ain binti Abdul Rahman dan Pn Intan Nordiana bt Ahmad. Sesi pengauditan berakhir pada jam 11.00 pagi dengan jayanya.

Audit OSHE