Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) UTM Kuala Lumpur telah menerima sebuah kereta Alza untuk kegunaan pejabat CICT, UTM Kuala Lumpur yang telah berlangung pada bulan Januari 2019 jam 3.00 petang..  Penyerahan ini telah disampaikan oleh Encik Mohd Sharimal bin Osman wakil Pejabat Harta Bina, Johor Bahru (PHB, JB) dan telah diterima oleh Timbalan Pengarah CICT, Kuala Lumpur Encik Nik Kamal Izuddin bin Nik Ibrahim.

 

Alhamdulilah, ia adalah hasil dan berkat usaha penjanaan dari warga staf CICT.