Dua orang warga Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah didaftarkan sebagai TEKNOLOGIS BERIJAZAH oleh Lembaga Teknologis Malaysia.  Mereka adalah Ts. Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad dan Ts. Raziman bin Zakaria telah pada tahun 2018.

Seluruh warga CICT mengucapkan setinggi-tinggi TAHNIAH dan semoga terus cemerlang!