Dengan mengambil kira pusingan kerja, peningkatan kerjaya dan kepentingan organisasi, Universiti telah membuat keputusan pertukaran staf antara Jabatan dalaman UTM. Seramai 3 tiga orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29), Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital), UTM Johor Bahru telah ditukarkan penempatan iaitu Encik Mohd Fairus bin Subari ke Fakulti Kejuruteraan, Encik Salimi bin Ismail bertukar ke Sekolah Kejuruteraan Elektrik dan En. Mohd Shahril bin Kabib ke Fakulti Sains, UTM Johor Bahru. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29) yang menggantikan mereka adalah Encik Zul Hilmi bin Sulaiman, Puan Azura binti Baharudin dan YM Raja Aslinda binti Raja Muhammad. Pertukaran ini berkuat kuasa mulai 21 Jun 2020.