Sesi Pengauditan OSHE CICT 2018

CICT telah menerima Lawatan Audit OSHE pada 14 Februari 2018 jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 2, CICT.

Panel Audit terdiri daripada:

  1. Dr. Abdul Halim Bin Hamzah (Ketua Panel)
  2. PM Dr. Suhairul Bin Hashim
  3. En. Mohd Suhairi Bin Mohamed
  4. Puan Zaimarhamah Binti Zainuddin
  5. En. Ad Hanan Bin Md Basri
  6. Raja Nurdahliana Binti Raja Dahland

Aturcara Audit :-  

Bil.

Aktiviti

Masa (minit)

1.

Majlis Pembukaan Ucapan oleh pihak yang diaudit

10

Taklimat oleh Panel Pengaudit

5

2.

Pemeriksaan dokumen

15

3.

Lawatan ke lokasi

60

4.

Temubual dengan  wakil pengurusan, ahli KKP dan staf

15

5.

Sesi perbincangan Ahli Pengaudit

20

6.

Majlis penutup (pembentangan) oleh Panel Pengaudit

15

                                            Jumlah Masa

140 minit

Sesi Audit OSHE dan lawatan audit tapak berjalan dengan lancarnya.