Pihak UTMDigital mengucapkan Tahniah dan Selamat Datang  kepada  seorang staf baru iaitu Encik Muhammed Syukry Bin Ismail, berjawatan sebagai Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) (Tetap).  Beliau telah melapor diri pada 21 Mac 2021 (Ahad) di Bahagian Sumber Manusia, UTMDigital dan di tempatkan di Bahagian Inovasi Digital (DDI)

Encik Muhammed Syukry Bin Ismail

Semoga semua staf dapat memberikan kerjasama yang baik kepada Encik Muhammed Syukry Bin Ismail untuk sama-sama meningkatkan prestasi dan dapat memberi sumbangan yang cemerlang kepada UTMDigital khususnya dan UTM.