TAHNIAH diucapkan kepada  Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad kerana telah menerima kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya.

 

Seluruh warga CICT mengucapkan setinggi-tinggi TAHNIAH di atas kenaikan pangkat tersebut.

 

Semoga dengan kenaikan pangkat sebagai Profesor Madya Dr. Mohd Murtadha bin Mohamad ini akan meningkatkan lagi kecemerlangan dan tahap pencapaian prestasi di CICT khasnya dan di UTM umumnya.