TAHNIAH UNTUK PEMENANG ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) telah memilih 9 orang staf yang cemerlang bagi tahun 2017.  Pemilihan dibuat berdasarkan kelulusan Jawatankuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia Peringkat Universiti dengan mengambilkira telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang sepanjang tahun 2017.

9 orang pemenang yang terpilih tahun 2017 adalah :

 1.   Puan Norqumariah Saad
 2.   Encik Aris Arifin
 3.   Puan Harliza Haris
 4.   Puan Amrafuliza Waras
 5.   Puan Siti Aisyah Md Lamin
 6.   Puan Hasriyah Othman
 7.   Encik Mohd Fairus Ahmad
 8.   Encik Mohd Subha Salleh
 9.   Enciik Helmy Nur Farid
 10.   Puan Siti Zaiton binti Borham
 11.   Encik Ya’akob bin Daud

Warga CICT mengucapkan tahniah kepada semua pemenang Anugerah Khidmat Cemerlang 2017 dan semoga terus cemerlang demi kecemerlangan UTM dan CICT khususnya,