KATEGORI FAKULTI / JABATAN

TUJUAN

Anugerah Teknologi Maklumat 2021 (ATM 2021) diwujudkan bagi mengiktiraf Fakulti/Jabatan yang telah berusaha secara berterusan bagi memperkasakan penggunaan ICT secara meluas dan inovatif  dalam meningkatkan keberkesanan dan kualiti urustadbir serta perkhidmatan kepada pelanggan. Anugerah ini juga bertujuan meningkatkan imej dan daya saing antara Fakulti/Jabatan dalam melaksanakan tugas dan aktiviti menggunakan ICT serta membuat transformasi secara inovatif dan kreatif.

 

Anugerah Teknologi Maklumat adalah memfokuskan kepada Fakulti/Jabatan yang menggunakan kemudahan ICT dan  mengaplikasikan sistem Universiti yang telah dibangunkan secara menyeluruh dan berkesan dalam melaksanakan urustadbir organisasi.

 

SYARAT PENYERTAAN

 • Penyertaan WAJIB ATM 2021 kepada semua Fakulti/Jabatan seperti di bawah:
Bil Nama Fakulti/Jabatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jabatan Canseleri

Jabatan Timb. Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Jabatan Timb. Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Jabatan Timb. Naib Canselor (Pembangunan)

Jabatan Timb. Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Jabatan Pendaftar

Jabatan Bendahari

Jabatan Harta Bina

Perpustakaan UTM

Fakulti Kejuruteraan

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Fakulti Alam Bina dan Ukur

Fakulti Sains

Azman Hashim International Business School

Razak Faculty of Technology and Informatics

Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)

 • Unit/Bahagian yang ingin menyertai anugerah ini, perlu melalui Pusat Tanggungjawap masing-masing seperti senarai di atas.

 

HADIAH

Hadiah yang ditawarkan kepada Fakulti/Jabatan yang memenangi anugerah ini adalah berupa wang tunai berjumlah RM3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Sahaja), plak dan sijil penyertaan. Sijil penyertaan akan diberikan kepada semua Fakulti/Jabatan yang menyertai anugerah ini.

 

KRITERIA PENILAIAN

Pemilihan ATM 2021 adalah berdasarkan kepada empat (4) komponen utama yang ditetapkan iaitu :-

 1. Komponen A : Perkhidmatan ICT (30%)
 2. Komponen B : Governan (20%)
 3. Komponen C : Pembudayaan ICT (40%)
 4. Komponen D : Kualiti/Pengiktirafan (10%)

Audit penggunaan ICT di peringkat Fakulti/Jabatan (sekiranya perlu).

 

TARIKH TUTUP PENYERTAAN

Dokumen lengkap salinan softcopy dalam format pembentangan Power Point (ppt) dan Portable Document Format (pdf) (maksimum 25 slaid) berserta write up (maksimum 3 mukasurat berserta gambar) hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya sebelum atau pada jam 5.00 petang, 11 April 2022 (Isnin) ke alamat berikut :

 

Urusetia  
Anugerah Teknologi Maklumat 2021 (ATM 2021)
Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital)
Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru
Tel. : 07-5532627/32629
E-mel : utmdigital@utm.my  

 

Sesi pembentangan Fakulti/Jabatan yang disenarai pendek akan dibuat kepada Panel Penilai ATM 2021 yang akan ditentukan tarikh dan masanya oleh Urusetia ATM 2021.

 

Maklumat Lanjut:

Digital Care

  UTMDigital JB

  Block D07
  Department of Digital Services
  Universiti Teknologi Malaysia
  81310 UTM Johor Bahru
  Johor Darul Takzim, Malaysia

  Hours

  Sun – Wed: 8.30am – 4.30pm
  Thursday: 8.30am – 3.00pm
  Friday – Saturday: Closed

  Call (Digital Care)

  (6) 07 553 2136

  Email (Digital Care)

  digitalcare@utm.my

  UTMDigital KL

  Department of Digital Services
  Universiti Teknologi Malaysia
  Jalan Sultan Yahya Petra
  54100 Kuala Lumpur
  Malaysia

  Hours

  Mon – Fri: 8.30am – 4.30pm
  Sat – Sun: Closed
   

  Call (Digital Care KL)

  (6) 03 2615 4440