Select Page

" Environmental "

Save Energy

UTMDigital menyokong penuh Green Office Campaign – Save and Efficient Energy Consumption

     

Waste Management

Amalan 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle merupakan amalan yang masih dikekalkan dikalangan Warga UTMDigital.
Kitar semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai. Ia juga boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semulajadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial.